Aarhusianske Skoler 1912 - 1918

Indkriviningsprokollerne fra de aarhusianske kommune skoler 1912 - 1918.

Baggrund og Formål

På trods af bemyndigelse fra undervisningsministertiet valgte Aarhus Byråd at undlade at lukke byens skoler under influenzaepidemien i efteråret 1918. Hvilket, som skoleudvalget allerede i 1919 måtte erkende, kom til at koste dyrt. Årsagerne til rådets bemærkelsesværdige beslutning skal blandt andet findes i en kombination af politiske overbevisninger, fejlfortolkninger af influenzaen og en tidens tro på, at byens nyopførte skoler var de bedste til at skærme eleverne mod alskens sygdomme.

Formålet med dette projekt er, at undersøge hvilken rolle, hvis nogen, de aarhusianske skoler havde for Den Spanske Syges udbredelse og forløb i Aarhus. Projektet er del af forskningsprojektet "Den Spanske Syge"

23
Skoler
14310
Elever
7482
Drenge
6827
Piger

Status

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de syv indskrivningsprotokoller der er bevaret. Udfra de enkelte protokollers opsumeringer blev der fra og med 1912 til og med 1918 antageligt indskrevet 14071 elever i de syv skoler.

Siden slutningen af december 2017 har en lille håndfuld frivillige projektdeltagere været travlt beskæftiget med at registere de mange elever. På nuværende tidspunkt er der således registeret 14151 elever.

Paradisgades Skole, 1912 - 1918  942 elever 100%
N. J. Fjordsgade, 1912 - 1918  1805 elever 100%
Christiansgades Skole, 1912 - 1918  998 elever 100%
Ingerslevboulevards Skole, 1912 - 1918  2376 elever 100%
Samsgades Skole, 1914 - 1918  2365 elever 100%
Valdemarsgades Skole, 1912 - 1918  1800 elever 100%
Frk. Elise Smith, 1918  183 elever 100%
Kirkegaard, 1918  171 elever 100%
Fru Lauersen, 1918  169 elever 100%
Latinskolens Forberedelse, 1918  158 elever 100%
Marselisbog Skole, 1918  141 elever 100%
Aarhus Realskole, 1918  114 elever 100%
Fr. KocH, 1918  111 elever 100%
Katolsk Skole, 1918  77 elever 100%
Aarhus Friskole, 1918  36 elever 100%
Bruunsgades Skole, 1918  33 elever 100%
Adventisskolen, 1918  16 elever 100%
Frk. Gammelgaards Privatskole, 1918  7 elever 100%
Fru Clemmensens Privatskole, 1918  6 elever 100%
Frk. Gierulffs Privatskole  1 elever 100%
Frk. E. Christensen  1 elever 100%
Latinskolen, 1918  91 elever 99%
Finsensgades Skole, 1912 - 1918  2470 elever 99%
begin:cta

Søg i elevdatabasen (Beta)

Arbejdsprosessen

Digitalsering

Observationer

Korrekturlæsning

Linkning af data

Analyser

Open Data

Kontakt

Email

skrivtil@denspanskesyge.dk

Telefon

(+45) 21 83 57 12

Address

Aarhus Byhistoriske Fond
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Aarhus C

Projektets Støttes af